scroll down

Thời gian diễn ra: 19h Ngày 08/01/2020 - 19h Ngày 02/02/2020. Kết quả sẽ được tổng kết lúc: 19h Ngày 02/02/2020

Địa điểm nhận giải: Văn Phòng KDG: 23-25 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Cách thức tính giải: Tổng cấp độ: Level+ Master level - Dựa theo bảng Top Character, Mục All.

Link bảng xếp hạng: https://muid.kingdomgame.co/rankings/characters

Thời gian diễn ra: 19h Ngày 08/01/2020 - 19h Ngày 02/02/2020. Kết quả sẽ được tổng kết lúc 19h Ngày 02/02/2020

Địa điểm nhận giải: Văn Phòng KDG: 23-25 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Cách thức tính giải: Tổng cấp độ: Level+ Master level Dựa theo bảng Top Character.

theo từng tab Class nhân vật. Link bảng xếp hạng: https://muid.kingdomgame.co/rankings/characters

Thời gian diễn ra: 19h 08/01/2020- 19h 02/02/2020. Kết quả sẽ được tổng kết lúc: 19h 02/02/2020

Địa điểm nhận giải: Văn Phòng KDG: 23-25 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Cách thức tính giải: Dựa theo bảng Top Guild tại đường link: https://muid.kingdomgame.co/rankings/guilds

Thời gian diễn ra: 19h 08/01/2020- 19h 02/02/2020. Kết quả sẽ được tổng kết lúc 19h 02/02/2020

 • Sự Kiện Đua cấp

  Top 1 Giật Ngay IP 11
  Top 2 SS Galaxy

 • Sự Kiện Đua Top cấp độ

  Giải Thưởng lên đến
  15.000.000 VND

 • Sự Kiện Đua Top GUILD

  Nhận Ngay
  Quà khủng Ingame

 • Sự Kiện Đua Top Phú Hộ

  Giải Thưởng lên đến
  15.000.000 VND

 • Sự Kiện
  Công Thành đại chiến

 • Game thủ có thể quy đổi phần thưởng của mình thành wcoin và nhận ngay vào tài khoản game trong 2h - 8h. Hoặc nhận tiền mặt bằng cách tham gia sự kiện trao giải của KDG tổ chức sau ngày 01/02/2020

 • • Master Level 100 nhận thưởng 100k (Người đầu tiên sẽ nhận được 100k - 100 người đạt sau sẽ nhận 30k)
 • • Master Level 200 nhận thưởng 200k (Người đầu tiên sẽ nhận được 200k - 50 người đạt sau sẽ nhận 50k)
 • • Master Level 300 nhận thưởng 500k (Người đầu tiên sẽ nhận được 500k - 30 người đạt sau sẽ nhận 100k)
 • • Master Level 400 nhận thưởng 700k (Người đầu tiên sẽ nhận được 700k - 20 người đạt sau sẽ nhận 200k)
 • • Master Level 500 nhận thưởng 800k (Người đầu tiên sẽ nhận được 800k - 10 người đạt sau sẽ nhận 200k)
 • • Master Level 600 nhận thưởng 900k (Người đầu tiên sẽ nhận được 900k - 10 người đạt sau sẽ nhận 300k)
 • • Master Level 700 nhận thưởng 1000k (Người đầu tiên sẽ nhận được 1,000,000 VNĐ - 5 người đạt sau sẽ nhận 500k)
 • Lưu ý : Không tính level normal